AS Rake ettevõtte arenguprogrammi projekt nr EU 52483

Projekti esimese etapi eesmärk on arendada Raketerm fassaadipaneeli. Teise etapi eesmärgiks on moderniseerida tootmisbaasi. Tegevused viiakse läbi vahemikus juuli 2018 kuni juuni 2021.

AS Rake arenguplaani eesmärkideks on toote arendamine kõrgendatud nõuetele vastavaks ning seeläbi konkurentsivõime suurendamine välisturul.
Programmi tulemuseks on:
– müügitulu kasv
– eksporditulu kasv läbi sisenemise Ühendkuningriigi turule
– tõstetud tootmisefektiivsust ning juurutatud uued protsessid ja tootmistehnoloogiad
– loodud uued töökohad

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti 1. etapi maksumus 485 395 eurot.

 

 

 

Menüü