[display_hulgimuuk_subcategories]

Geosünteetide omadused ning nendest tulenevad kasutusvaldkonnad on järgmised:

 

DREENIMINE

Geosünteetidel on võime juhtida ära vedelikke, nende paksusest sõltuvalt, eriti, kui need on paigaldatud vähem läbilaskvatesse pinnastesse. Mittekootud geotekstiile kasutatakse muldkehadel kihtidevahelise surve vähendamiseks. Geokomposiidid on disainitud spetsiaalselt kõrgveevoolude jaoks ja neid kasutatakse muldkehade vundamentidel drenaažiks, veeviimarites, drenaažisüsteemides kallakutel, drenaažiks tugiseinte struktuuri või betoonseinte taga.

 

 

 

FILTREERIMINE

Geosünteetidel on võime toimida loomuliku filtrina, võimaldades veel liikuda vabalt läbi pinnase, kuid takistades samas peente osakeste liikumist. Geotekstiile kasutatakse filtrina peenosakeste kinnihoidmiseks. Peamised rakendused on väljaspool drenaažikihte tee- ja raudteetammidel; väljaspool drenaažitorusid, et võimaldada pikaajalist toimimist; drenaaži geokomposiidid, põhidrenaaži ummistumise vältimiseks, samuti suure töösurve puhul. Filtrifunktsiooniga geotekstiile kasutatakse ka kivikuhjatiste ja muude kattematerjalide all ranniku kaitsesüsteemides või jõekallastel.

 

 

 

TÕKE

Spetsiaalselt Geosünteetilised materjalid toimivad vedeliku- või gaasitõkkena. Näiteks kasutatakse geomembraane, õhukese kilega geokomposiitseid geotekstiile, geosüteetilisi savivoodreid lekke tõketena, et takistada vedeliku või gaasi voolamist teistesse pinnasekihtidesse. Sellise funktsiooniga geokomposiite kasutatakse asfaldikihtide vahel, tammide, reservuaaride, tunnelite ja prügimägede rajamisel.

 

 

 

 

PINGELEEVENDUS

Geosünteedid toimivad pinget leevendava elemendina asfaldisillutamisel tänu geokomposiidi ja erinevate asfaldikihtide vahelisele vastasmõjule; infrastruktuuri toimimisaega ja eluiga saab pikendada, vältides pragusid või deformatsiooni levimist. Seda spetsiifilist funktsiooni kasutatakse eranditult asfaltteede juures, seda nii rekonstrueerimistöödel ja uutes ehitistes.

 

 

TUGEVDAMINE

Geosünteedid toimivad üheskoos pinnasega tugevdava elemendina, et anda geotehnilisele süsteemile tugevdamata pinnasega võrreldes paremad mehaanilised omadused, tugevuse ja deformeeritavuse. Näiteks kasutatakse kootud geotekstiile ning geovõrke tõmbetugevuse ülekandmiseks pinnasele, et rajada vertikaalseid või peaaegu vertikaalseid kallakuid. Tugevdavad geosünteedid võimaldavad rajada muldkehi pehmetele pinnastele ja teha nende nõlvad järsemad, kui see oleks võimalik tugevdamata pinnase puhul. Geosüteete kasutatakse tehniliste rajatiste loomisel karstialadel või isegi prügilate kattekihtide peale.

 

 

 

KAITSE

Geosünteetidel on võime kaitsta teisi süsteemi geomembraane või vooderdustooteid. Mittekootud geotekstiilid suudavad kaitsta veekindlust andvaid tooteid ja neid kasutatakse laialdaselt prügilates, tunnelite konstruktsioonides, tammide, valglate ja katuse rakendustes nii tsiviil- kui ärihoonetel.

 

 

 

 

 

ERALDAMINE

Geosünteetidel on võime eraldada kahte pinnasekihti, millel on erineva suurusega osakesed. Mittekootud geotekstiile kasutatakse takistamaks tee muldkeha moodustavate erinevate materjalide segunemist aluspinnasega, iseäranis siis, kui viimasel ei ole toimivaid geotehnilisi omadusi. Seetõttu võimaldab eraldamisfunktsioon saavutada märkimisväärset kulude ja töö kokkuhoidu, võimaldades üksikute pinnasekihtide algse paksuse säilitamist. Koos filtreerimisfunktsiooniga võimaldab eraldamisfunktisoon vältida pinnase peenosakeste liikumist graanulkihti.

 

 

 

EROSIOONI TÕKE

Geosünteedid vähendavad pinnase erosiooni, mida põhjustavad sademed ja pinnase äravool. Olemas on geosünteete, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, nagu džuut, õled või kookoskiud (looduslikud biomatid) ja mida kasutatakse ajutiste erosiooni ohjava kihina, teiselt poolt on olemas püsimatid (sünteetilised geomatid), mis on valmistatud plastmaterjalist (tavaliselt polüpropüleen või polüetüleen). Mõlemat kasutatakse kallakute või muldkehade kaitsmiseks erosiooni eest.

Menüü