F511

  • Pikkus: 1262 mm
  • Kõrgus: 570 mm
  • Paksus: 50 mm
  • Soojustuskihi paksus: 36 mm
  • Kaal:  35 kg/m2
  • Kiviplaadi mõõtmed: 240x71x14 mm
  • Tulekindlus  : B-s1, d0
  • Veeauru läbivus: 1,91 kg/(msPa)* 10-12
  • Soojustuskihi soojaerijuhtivus λ10  : 0,03 W/mK
  • Soojustuskihi survetugevus 10%: 250 kPA
  • Raketerm paneeli hind:
    — eur/m²
  • nurgadetaili valmistamine:
    40 EUR/jm
  • hinnad koos km
Menüü