S429 paldiski

 • Pikkus: 1261 mm
 • Kõrgus: 570 mm
 • Paksus: 46 mm
 • Soojustuskihi paksus: 36 mm
 • Kaal (mitte üle):  26 kg/m2
 • Kiviplaadi mõõtmed: 240x71x10 mm
 • Tulekindlus  : B-s1, d0
 • Plaadi soojajuhtivus: 0,96 W/m2xK  
 • Soojustuskihi soojaerijuhtivus λ10  : 0,038 W/mK
 • Soojustuskihi survetugevus 10%: 250 kPA
 • Raketerm paneeli hind:
  57 eur/m²
 • nurgadetaili valmistamine:
  35 EUR/jm
 • hinnad koos km

Toote standard: ETA 08/0306
Sertifikaat: EÜ-vastavussertifikaat 1504-CPD-133/09
TTÜ Sertifitseerimisasutus 08.10.2009.a.

Menüü