Raketerm toodete sertifitseerimine BBA-s

Andsime sisse avalduse Raketerm fassaadipaneeli sertifitseerimiseks Briti turul. Novembrikuu viimasel nädalal oli meie meeskond tunnustatud Briti sertifitseerimisasutuse BBA (British Boad of Agrément) katselaboris katsestende ehitamas. Eesmärgiks on meie tootelahenduste vastavuskontroll ja sertifitseerimine Inglise, Walesi, Śotimaa, ja Põhja-Iiri ehituse normatiivsete nõuetega.

Menüü